VOOR WIE


‘A Local Swim Schagen’ is bedoeld voor iedereen die Stichting ALS Nerderland een warm hart toedraagt, een beetje sportief is aangelegd, of een uitdaging niet uit de weg gaat!

Er zijn drie afstanden waaraan mee gedaan kan worden :

1. dé Mini Swim (250 meter)
voor kinderen tussen de 8 en 10 jaar (geboren in 2013, 2014 of 2015)

2. dé Korte Swim (750 meter)
voor iedereen vanaf 10 jaar (geboren in 2013 of eerder)

3. dé Lange Swim (2000 meter)
voor iedereen vanaf 16 jaar (geboren in 2007 of eerder)

Deelnemende kinderen onder 16 jaar dienen minimaal in het bezit te zijn van diploma A en B (aantoonbaar) en gezond te zijn.

Een deelnemend kind aan de Kleinere of Kortere Swim mag een volwassen (18+) begeleider meenemen. Hij/zij dient bij inschrijving te zijn opgegeven. Indien de begeleider niet de ouder van het kind is, dient de ouder een machtiging voor de betreffende begeleider op de vrijwaringsverklaring te ondertekenen.


Let op: vol is vol! Voor alle afstanden geldt dat er een beperkt aantal startplaatsen beschikbaar is.
INSCHRIJVEN KAN TOT 18 JUNI 2023