VEILIGHEID & GEZONDHEID


Er zullen langs en op het water EHBO-ers en vrijwilligers van de Reddingsbrigade aanwezig zijn. De route zal worden afgesloten voor vaarverkeer.

Aan het zwemmen in niet-zwemwater zijn enige risico's verbonden. In het havenwater kan de concentratie bacteriën en andere micro organismen verhoogd zijn. De kans op infecties van met name het maag-darmstelsel, maar ook de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes) is verhoogd. Het risico is gezien de algemene waterkwaliteit echter gering te noemen en bij een goede ademtechniek, het gebruik van een zwembril en eventueel oordopjes nemen de risico's verder af. Het gebruik van een wetsuit en waterschoenen biedt extra bescherming. Zwemmen met open wondjes is af te raden, een tetanusprik wordt aangeraden. Raadpleeg hiervoor je arts.

Het is belangrijk om goed voorbereid en goed getraind aan de start te verschijnen. We adviseren vooraf een paar keer te trainen om te wennen aan het zwemmen in open water. Je kunt zelf gaan trainen, of meedoen met een van onze clinics. Meer informatie hierover ontvang je via de mail, maar houd ook de website in de gaten.