DONATIEGELD


Al het geld dat de deelnemers ophalen gaat rechtstreeks naar Stichting ALS Nederland. Stichting ALS Nederland besteedt het opgehaalde geld op verschillende manieren.

Benieuwd naar hoe zij de opbrengsten uit de fondsenwervende acties en donaties besteden? Kijk eens op Stichting ALS Nederland. Op de pagina lopende onderzoeksprojecten kun je de lopende onderzoeksprojecten inzien. Je krijgt op deze pagina ook inzicht in de looptijd en de begroting van de verschillende projecten.

Op de pagina jaarverslagen kunnen de jaarverslagen vanaf 2006 teruggelezen worden. Hierin wordt uitgebreid verteld wat er met de opbrengsten uit de fondsenwervende acties en donaties is gebeurd.