Normal cc172938dcbed878a42f881d1c887ce7a2f7d838

Afzeggen en verplaatsen?

17 maart 2020 11:01

Waar we een maand geleden tijdens ons overleg nog met volop energie de actiepunten afvinkten en nieuwe maakten, waren we nu even stil. Het zijn bizarre tijden. En hoe ver weg zondag 28 juni nog lijkt, het is dichterbij dan we denken.

Afzeggen en verplaatsen? We hebben er nog geen definitief besluit over willen nemen. Het coronavirus raakt ons namelijk allemaal, ook ALS patiënten. Zij vormen een groep die kwetsbaarder is voor de gevolgen van een besmetting met dit virus en daardoor meer risico lopen.

Zij hebben onze hulp en donaties dus extra hard nodig. Daarom is onze eerste ingeving ook door laten gaan. We laten ons immers niet kisten.

Er is echter nog een andere kant. De kant van de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers en het publiek. Die willen we onder geen beding in gevaar brengen. En de kant van onze sponsoren en deelnemers. In hoeverre is iedereen in staat een gewenste bijdrage te leveren?

Voor nu gaan we door met de voorbereidingen, laten we de datum staan, maar houden een hele grote slag om de arm. Over drie weken weten we mogelijk meer en zitten we weer bij elkaar. Hopelijk onder optimistischere omstandigheden. Dan nemen we een definitief besluit.

Inschrijven kan gewoon. Doe het ook, het geeft moed. Want dat we doorgaan en dat er dit jaar weer een ‘A Local Swim Schagen’ komt, dat staat vast. Alleen wanneer? Wordt vervolgd.

Een sportieve groet,
Stichting A Local Swim Schagen,
Annemiek, Mirjam, Martin, Nathalie en Marjolein